Passionista

Passionista banar väg för framtidens problemlösare, entreprenörer och innovatörer. Ett koncept med verktyg och metoder för att tillvarata drivkraft kopplat till unga kvinnors passion, för att skapa nya innovations- och yrkesområden.

Jag vill veta mer

Vad är en Passionista*?

*En Passionista är en tjej med ett tydligt mål att satsa på sina drömmar och idéer.

Se några exempel